Bezoek ons
St. Machutusweg 5, Escharen
Bel ons
0486 - 473171
Mail ons
info@praktijkbardoelvanlier.nl

Aanmelden met of zonder verwijsbrief

Als u wordt doorverwezen door uw huisarts of specialist zal er bij de aanmelding worden gevraagd naar uw persoonsgegevens, adresgegevens, uw verzekering en indien van toepassing een verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

 

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Eventueel de verwijsbrief;
  • Uw ziektekostenverzekering gegevens;
  • Geldig identiteitsdocument;
  • Handdoek.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Vergoedingen

De prijzen van uw behandelingen zijn afhankelijk van onze afspraken met de verzekeraars. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Bent u niet of onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie, dan dient u zelf te betalen. U dient zelf uw verzekeringsvoorwaarden en verzekeringsrecht te kennen.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan een van de twee maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in onze wachtruimte.