Bezoek ons
St. Machutusweg 5, Escharen
Bel ons
0486 - 473171
Mail ons
info@praktijkbardoelvanlier.nl

Eigen risico 2022

Veel mensen vragen zich af of ze hun eigen risico moeten betalen als ze naar de fysiotherapie willen gaan. Het verplicht eigen risico geldt echter alleen voor de basisverzekering. Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan betaalt u géén eigen risico.

Wat is het verplicht eigen risico?

Met een eigen risico komen bepaalde zorgkosten voor uw eigen rekening. U dient deze kosten te voldoen voordat u voor vergoeding in aanmerking komt. Naast het verplicht eigen risico is er een vrijwillig eigen risico. Het verplicht eigen risico is door de overheid bepaald en is bij alle verzekeraars gelijk. Voor een vrijwillig eigen risico kiest u zelf.

Let op: huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg tellen niet mee voor het verplichte eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Voor de aanvullend verzekering geldt geen eigen risico.

Hoe hoog is in 2021 het verplicht eigen risico?

Het verplicht eigen risico in 2021 is € 385.

Geldt het eigen risico voor iedereen?

Het eigen risico geldt voor iedereen woonachtig in Nederland vanaf 18 jaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen het verplichte eigen risico niet.

Wat is een vrijwillig eigen risico?

Bent u 18 jaar of ouder dan kunt u vrijwillig het (verplicht) eigen risico verhogen, bijvoorbeeld als u denkt volgend jaar geen zorg nodig te hebben. Dit levert u een korting op de premie zorgverzekering op, maar geen beperkingen in de aanspraken. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe meer korting u krijgt op de premie. Deze korting wisselt per zorgverzekeraar. Het maximum bedrag voor het vrijwillig eigen risico is € 500. Dit bedrag komt dus bovenop het verplicht eigen risico van € 385.

Wanneer kan ik mijn vrijwillig eigen risico wijzigen?

Uw vrijwillig eigen risico kunt u aan het einde van het jaar wijzigen. Voor 1 januari moet u aan uw verzekeraar doorgeven dat u het eigen risico wilt wijzigen.

Wanneer moet ik het eigen risico betalen?

U betaalt het eigen risico alleen wanneer u daadwerkelijk aanspraak maakt op de basisverzekering. Dit betekent dat u voor de eerste € 385 of meer afhankelijk van het afgesproken vrijwillig eigen risico (tot maximaal € 885) die u aan kosten maakt, een nota krijgt. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg. Het gaat om de eerste nota’s van zorg uit de basisverzekering.

Moet ik 2 keer eigen risico betalen als de behandeling start in 2020 en doorloopt in 2021?

Het verplicht eigen risico (eventueel verhoogd met een vrijwillig eigen risico) is een bedrag per jaar voor alle zorgaanspraken uit de basisverzekering. Stel u heeft in 2017 zorg genoten voor een bepaalde aandoening en u heeft uw eigen risico betaald. De behandeling hiervoor loopt echter door in 2021. De kosten voor de behandelingen in 2021 tellen dan gewoon mee voor het eigen risico in 2021.