Bezoek ons
St. Machutusweg 5, Escharen
Bel ons
0486 - 473171
Mail ons
info@praktijkbardoelvanlier.nl

Vergoeding basisverzekering volwassenen

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten voor zowel fysiotherapie als ergotherapie.
Ergotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering.
Voor fysiotherapie zit de vergoeding vanuit de zorgverzekeraars iets ingewikkelder in elkaar. Zie hieronder de uitleg over vergoedingen vanuit basisverzekering en/of aanvullende verzekering.

Hieronder wordt de vergoeding van fysiotherapie (volwassenen) vanuit de basisverzekering in kaart gebracht:

Soort fysiotherapie

Dekking basisverzekering?

Eigen risico?

Fysiotherapie in verband met een chronische aandoening die staat op de ‘chronische lijst’

Ja, vergoeding op basis van de indicatie. De eerste 20 behandelingen betaal je (eenmalig) zelf. Dit geldt per indicatie.

Ja

Fysiotherapie in verband met artrose aan de knie of heup

Ja, vergoeding van maximaal 12 behandelingen per jaar.

Ja

Bekkenfysiotherapie bij urineverlies

Ja, éénmalig 9 behandelingen vergoed.

Ja

Fysiotherapie voor de behandeling van etalagebenen

Ja, maximaal 37 behandelingen per jaar.

Ja

Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname

Ja, voor zover er behandelingen nodig zijn.

Ja

Fysiotherapie na langdurige klachten als gevolg van corona

 

Ja, maximaal 50 behandelingen.

Ja

Fysiotherapie bij COPD

 

Afhankelijk van de ernst: 5 tot 70 behandelingen per jaar.

Ja

Overige fysiotherapie

Nee, alleen vergoed via aanvullende verzekering.

Nee

Chronische lijst

In de chronische lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie/oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt. Dat geldt echter niet meer voor alle chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Zo zijn veel reumapatiënten al een aantal jaar aangewezen op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.

Enkele aandoeningen die wél op de chronische lijst staan, zijn:

 • Ruggenmergaandoening
 • Multipele sclerose (MS)
 • Spierziekte
 • Whiplash
 • Frozen shoulder
 • Myasthenia gravis

Op zorgvergoeding.com vindt u de volledige lijst met chronische aandoeningen.

 

Belangrijk

 • De eerste 20 behandelingen betaal je (per chronische indicatie) éénmalig zelf, ongeacht of er een nieuw kalenderjaar ingaat of wisselt van zorgverzekeraar. De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen eerst onder het eigen risico van de verzekerde.
 • Let er op of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met onze praktijk, anders is de kans aanwezig dat je zelf een deel van de rekening moet betalen.
 • Een verwijsbriefje van de huisarts is meestal niet vereist voor een bezoek aan een fysiotherapeut, tenzij de zorgverzekeraar dit uitdrukkelijk verlangt. Bij een (chronische) aandoening zal er echter wel eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.

Fysiotherapie voor jongeren (tot en met 17 jaar)

Hieronder wordt de vergoeding van fysiotherapie (jongeren) vanuit de basisverzekering in kaart gebracht:

Soort fysiotherapie

Dekking basisverzekering?

Eigen risico?

Fysiotherapie in verband met een chronische aandoening die staat op de ‘chronische lijst’

Ja, volledige dekking op basis van de indicatie op de chronische lijst. Ook de eerste 20 behandelingen die gelden per indicatie worden direct vergoed door de verzekeraar.

Nee

Fysiotherapie in verband met artrose aan de knie of heup

Zie tabel volwassenen

Nee

Bekkenfysiotherapie bij urineverlies

Zie tabel volwassenen

Nee

Fysiotherapie voor de behandeling van etalagebenen

Zie tabel volwassenen

Nee

Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname

Ja, voor zover er behandelingen nodig zijn

Nee

Overige fysiotherapie

Ja, vergoeding van de eerste 9 behandelingen. Indien dit noodzakelijk is, kan er na toestemming ook nog aanspraak worden gemaakt op 9 extra behandelingen. De aanvullende verzekering dekt eventueel nog meer behandelingen, mits bijverzekerd.

Nee

Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Voor bepaalde klachten is oefentherapie beter of geschikter dan fysiotherapie. Oefentherapie richt zich specifiek op het aanleren van gezond beweeggedrag en het behandelen van diverse klachten in het kader van houdingen en bewegingen tijdens de dagelijkse activiteiten.

Een oefentherapeut is gespecialiseerd om te kijken naar de gehele houding van het lichaam en alle bewegingen die daar bij horen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat klachten en problemen op structureel niveau worden aangepakt.

Vergoeding aanvullende verzekering

Mensen (boven 18 jaar) met aandoeningen of andere klachten die niet op de “lijst” staan zullen een zorgverzekering met aanvullende dekking voor fysiotherapie moeten afsluiten of de behandelingen zelf moeten betalen. Controleer voor de zekerheid de eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar met betrekking tot de vergoeding en voorwaarden.

 

Belangrijk

 • Het is tegenwoordig niet meer nodig om een verwijsbriefje van de huisarts te vragen om naar de fysiotherapeut te gaan en voor vergoeding vanuit het aanvullend pakket in aanmerking te komen.
 • Het eigen risico is niet van toepassing op kosten welke worden vergoed uit het aanvullend pakket.