Bezoek ons
St. Machutusweg 5, Escharen
Bel ons
0486 - 473171
Mail ons
info@praktijkbardoelvanlier.nl

De rol van de oncologiefysiotherapie binnen de oncologische (na)zorg wordt steeds belangrijker. Het bewijs dat het belang van bewegen benadrukt,  zowel voor/tijdens als na de medische behandelingen in verband met kanker, stapelt zich op.

De zorg voor de oncologische patiënt is veelal complex. De fysiotherapeut met extra scholing in oncologie heeft specifieke kennis van de lichamelijke problematiek die tijdens en na de medische behandeling kan ontstaan. Conditieverlies en chronische vermoeidheid zijn hiervan veelvoorkomende verschijnselen. De fysiotherapeut heeft tevens kennis van mogelijk bijkomende psychische - en sociaal-maatschappelijke problemen en vervult hierin een signalerende rol.

Behandeling door de oncologiefysiotherapeut

Fysiotherapeutische oncologie  behandeling heeft als doel het herstellen van lokale en algemene mobiliteit, kracht  en het verbeteren van de conditionele factoren alsook de begeleiding bij het leren omgaan met beperkingen.  Dit  kan snellere terugkeer in de maatschappij  bevorderen.

In de palliatieve fase zullen de doelen vergelijkbaar zijn maar zullen de behandelaccenten  verschuiven. De  kwaliteit van leven  staat hierbij centraal. Dit laatste is eveneens van belang in de terminale fase waarin de in oncologie geschoolde fysiotherapeut  ondersteuning biedt in behoud van fysieke functies  en tegelijk rekening houdt met  veranderingen in wensen en doelstellingen van de patiënt.

Voorlichting, (leefstijl)advies en het  stimuleren van zelfmanagement van de patiënt  is in alle behandelstadia onderdeel van de aangeboden zorg.