Bezoek ons
St. Machutusweg 5, Escharen
Bel ons
0486 - 473171
Mail ons
info@praktijkbardoelvanlier.nl

De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren. Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.

Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol.

Behandeling

De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving, waarbij wordt uitgegaan van de hulpvraag van ouders en kind. U kunt onder andere voor de volgende problemen/behandelmogelijkheden bij ons terecht:

 • Voorkeurshouding;
 • Huilbaby’s (onrust);
 • Motorische ontwikkelingsachterstand;
 • Schrijfproblemen;
 • DCD;
 • Problemen op het gebied van gym / sport;
 • Blessures;
 • Aangeboren afwijkingen;
 • Houdingsproblemen;
 • Ademhalingsproblemen / Astma;
 • Angst om te bewegen;
 • Veel vallen / struikelen;
 • Hypermobiliteit;
 • Plas -en poepproblemen;
 • Zindelijkheid.

We hebben, na toestemming van de ouders, tevens contact en verslaglegging met huisartsen, leerkrachten en verwijzers.

Kosten

Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door geregistreerde kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn, 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de hoofdverzekering gegeven mogen worden. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving, waarbij wordt uitgegaan van de hulpvraag van ouders en kind.