Bezoek ons
St. Machutusweg 5, Escharen
Bel ons
0486 - 473171
Mail ons
info@praktijkbardoelvanlier.nl

Kinderfysiotherapie bij Bardoel – van Lier

Is uw kind of ben je zelf tussen de 0-18 jaar, dan kunnen wij u helpen met o.a.: voorkeurshouding bij baby’s, huilbaby’s, motorische problemen, zindelijkheid, aangeboren afwijkingen, schrijfproblemen, sportblessures en houdingsproblemen. Ervaar je nek- of rugklachten door het thuis studeren? Ook dan kunt u bij ons terecht. Uiteraard doen we dit volgens de regels van het RIVM.

U kunt ons bereiken op 0486-473171 of info@praktijkbardoelvanlier.nl

Nieuwe update

Naar aanleiding van de landelijke berichtgeving omtrent fysiotherapie en ergotherapie het volgende :

Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen wij nog steeds maar beperkt open zijn.

Indien het missen van fysiotherapie/ergotherapie leidt tot onherstelbare problemen, kan er na overleg met de verwijzend (huis)arts of triage door een fysiotherapeut/ergotherapeut wel de noodzakelijke interventies plaatsvinden.

Helaas is de praktijk t/m 20 mei 2020 gesloten voor alle sportvormen.

We zijn deze periode dagelijks telefonisch of via de mail bereikbaar.

Ook bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een telefonisch consult of een consult middels videobellen.

Wij zijn elke werkdag aanwezig om u te woord te staan, dus bel gerust indien nodig.

Tel: 0486-473171
Email : info@praktijkbardoelvanlier.nl

Blijf gezond en let goed op elkaar!

Met vriendelijke groet,
Team BVL

Behandeling na de COVID-19 infectie


Patiënten die een infectie met het coronavirus (COVID-19) hebben doorgemaakt, kunnen te maken krijgen met (forse) fysieke problemen, longklachten en/of emotionele, psychische en cognitieve klachten. Deze patiënten hebben deskundige begeleiding nodig voor hun herstel.
Het is noodzakelijk dat deze patiënten zo spoedig mogelijk (binnen de richtlijnen van het RIVM) begeleid worden door fysiotherapeuten. Het gaat om patiënten die behandeling in het ziekenhuis (wel/niet IC opname) hebben gehad, die opgenomen geweest zijn in een revalidatiecentrum of patiënten die de infectie thuis hebben doorgemaakt.
Bij patiënten die vóór de COVID-19 infectie al long- en/of hartproblematiek hadden en/of long-/hartschade hebben overgehouden van de COVID-19 infectie, is het bovendien van belang dat zij – zo nodig binnen een multidisciplinair team – worden behandeld door gespecialiseerde fysiotherapeuten die ervaring hebben met de behandeling van patiënten met andersoortige chronische long- en/of hartaandoeningen.

Deze zorg kunnen wij u bieden.
Binnen Fysiotherapie Bardoel- van Lier zijn meerdere fysio- en ergotherapeuten zich verder aan het specialiseren in de behandeling van patiënten na COVID-19.
Niels, Whitney, Astrid en Wietske gaan hun opgedane kennis en laatste inzichten uitvoeren in de praktijk in Escharen en in Residentie Mariëndaal te Velp. Zij stellen samen met u een behandelplan op. Daarnaast houden zij nauw contact met uw huisarts en zullen, indien nodig, andere disciplines als een diëtist, logopedist en psycholoog inschakelen.

Mocht u vragen hebben of informatie wensen neem dan gerust contact op!

Tel: 0486-473171
Email: info@praktijkbardoelvanlier.nl

Update Coronavirus

Beste sporters,

Het zijn onzekere tijden, de ontwikkelingen met betrekking tot Corona en de gevolgen daarvan, volgen elkaar in rap tempo op.
Alhoewel er vanuit het RIVM, op het moment van schrijven, nog niet geadviseerd is om te gaan sluiten, willen wij dit nu WEL doen.
Wij vinden dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

Enerzijds vanwege het gezondheidsbelang, anderzijds omdat we verwachten dat uiteindelijk we niet anders kunnen.

We hebben daarom besloten om alle sportactiviteiten per direct te stoppen.

Dat betekent dat we voor sporters gesloten zijn van maandag 16 maart tot en met zondag 22 maart.

We zullen per week bekijken wat wijsheid is, het ligt in de lijn der verwachting dat deze periode verlengt wordt.

We hopen iedereen binnenkort in goede gezondheid weer te mogen verwelkomen en wensen allen het beste tot die tijd.
Blijf kalm, behoud de rust en help, indien dat kan, mensen om je heen.

We houden u op de hoogte.

TACOYO lifestyle challenge

Fit & ontspannen in 100 dagen met de TACOYO LIFESTYLE CHALLENGE

Binnen het 100 dagen lifestyle programma zullen we de drie belangrijkste gezondheidsthema’s behandelen. Voeding, ontspanning & beweging. Binnen deze drie thema’s gaan we samen jouw gezondheid verbeteren met kleine simpele stapjes of challenges.
Dus geen ingewikkelde schema’s of oefeningen maar een uitdagend programma voor iedereen.

Ga jij de uitdaging aan?
#met elkaar maar iedereen op zijn eigen manier

Wilt u meer informatie?
neem contact met ons op; praktijkbardoelvanlier@gmail.com

Opinie – Garage duurder dan fysio

OPINIE – Dennis van Poppel uit Eindhoven is sportfysiotherapeut, manueel therapeut en bewegingswetenschapper. Hij is de schrijver van dit opinie-artikel.

Het werk voor fysiotherapeuten wordt door zorgverzekeraars onmogelijk gemaakt. De therapeuten moeten, toch al fors onderbetaalde, zorg voor nóg minder leveren.

Geld dat voor zorg is bedoeld wordt door gemeenten besteed aan andere projecten, opgepot voor later of gebruikt om gaten in de begroting te dichten. Ziekenhuizen weigeren patiënten te behandelen omdat zorgverzekeraars die behandelingen weigeren te vergoeden. Hoofd opinie Chris Paulussen noemde het in zijn commentaar (11 oktober) een ziekenhuis onwaardig dat het St. Anna Ziekenhuis over de hoofden van patiënten onderhandelingen voert met zorgverzekeraars. Hij is niet werkzaam in de zorg, anders
had hij beter geweten. Zorgverzekeraars hebben dusdanig veel macht dat dit de enige manier is om met hen in gesprek te komen: patiënten weigeren en liefst ook nog de media opzoeken. Schrijnend is ook hoe zorgverzekeraars, onder het mom van kwaliteit, proberen om in de behandelkamer van een fysiotherapeut te komen.

Geheimen
Er is marktwerking, de cliënt kan zelf kiezen naar welke zorgverlener hij gaat en de zorgverlener kan zelf bepalen welk beleid hij voert. Dit is complete lariekoek. Zorgverzekeraars gebruiken een ondoorzichtige behandelindex waarbij fysiotherapiepraktijken gestraft worden als ze slecht scoren. Het probleem van die index is dat de berekening ervan een van de best bewaarde geheimen van de verzekeraars is. Daarbij komt dat deze index per jaar kan veranderen, omdat op onduidelijke gronden behandelingen van bepaalde klachten ineens met een correctiefactor vermenigvuldigd worden. Het verkooppraatje is dat praktijken zelf kunnen zien hoe ze scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Wat eigenlijk bedoeld wordt is dat dit een manier is om praktijken te dwingen minder zorg te leveren. Als praktijken te hoog ‘scoren’ volgen complexe tijdrovende audits of worden contracten opgezegd. Patiënten die verzekerd zijn voor dertig behandelingen kunnen in theorie deze behandelingen krijgen. Als fysiotherapeuten deze zorg ook daadwerkelijk leveren scoren ze op de index ‘slecht’ met het risico om volgend jaar geen of een slechter contract te krijgen.

Kabeljauw
CZ heeft een nog dubieuzer middel ingezet om fysiotherapeuten de duimschroeven aan te draaien. Een quotum. Het gaat hier niet over de kabeljauwvangst, maar om zorgverlening door professionals! Fysiotherapiepraktijken krijgen te horen wat ze per jaar aan omzet mogen genereren voor CZ-verzekerden. Als een praktijk kwalitatief goede zorg levert, kostenefficiënt (be)handelt, een goede patiënttevredenheid heeft en daardoor meer patiënten behandelt, krijgt ze als ‘beloning’ een tariefkorting van minimaal 10 procent. Oftewel ze wordt gedwongen om dezelfde – toch al fors onderbetaalde – zorg voor nog minder te leveren. Begrijpt u het nog?

De fysiotherapie heeft de laatste jaren grote slagen gemaakt op het gebied van kwaliteitsverbetering met onder andere aanvullende masteropleidingen. Ik geef het fysiotherapeuten te doen om onder de huidige voorwaarden – door zorgverzekeraars opgelegde verplichtingen met betrekking tot dossiervorming (papierwerk), audits en een tarief van ongeveer 28,50 euro per behandeling – hun hoofd boven water te houden. Een sportmasseur vraagt meer dan 30 euro voor dertig minuten massage en hoeft zich wat betreft regelgeving vrijwel nergens aan te houden. Een garagebedrijf rekent al een hoger tarief voor een mbo-opgeleide werknemer die aan mijn auto sleutelt. Dit zal de verzekeraar een zorg zijn.

Zorgverzekeraars zeggen dat praktijkhouders met hen in gesprek kunnen over tarieven. In werkelijkheid betekent dit tekenen bij het kruisje. Een individuele praktijkhouder met een omzet van een paar honderdduizend euro heeft totaal geen onderhandelingspositie ten opzichte van een partij die over miljarden gaat en rustig de opmerking kan laten vallen dat er voor die ene fysiotherapeut tig andere in de rij staan.

De uitgaven aan fysiotherapie betreffen 1,2 procent van het totale zorgbudget van vele miljarden. Hier ligt ook de kern van het probleem, het heeft geen prioriteit bij de wijze heren en dames in Den Haag.

Ligt het alleen aan de zorgverzekeraars? Nee, fysiotherapeuten moeten ook kritisch naar zichzelf kijken. Er zijn jaren geweest waarin zij zonder enig normbesef en werkethiek maar behandelingen uitvoerden zonder te kijken naar wat echt nodig was. Gelukkig zijn dit nog zeldzaamheden, maar het risico blijft bestaan. De huidige financiering, waarin betaald wordt per behandeling, geeft de perverse prikkel dat wanneer een fysiotherapeut meer behandelingen geeft, hij ook meer betaald krijgt.

Daarnaast zijn fysiotherapeuten alleen een beroepsgroep op papier, die officieel in twee kampen is gesplitst.

Is er dan geen oplossing voorhanden? Als we echt marktwerking willen, zijn er genoeg opties. Een van de mogelijkheden is een andere financiering. Geef fysiotherapeuten een x bedrag voor het behandelen van een bepaalde aandoening. Daarmee kunnen zij zelf bepalen welke zorg nodig is en worden kosten ook bewaakt.

Basisvergoeding
Ook zouden zorgverzekeraars een basisvergoeding kunnen betalen. Hier bovenop zou de fysiotherapeut zelf een bedrag kunnen vragen aan de patiënt. Zo wordt een commitment van de patiënt gevraagd, krijgt de fysiotherapeut een reëel tarief en heeft de zorgverzekeraar minder kosten. Die patiënt kan echt wel inschatten of die fysiotherapeut ‘het geld waard is’. Na afloop van het behandeltraject mogen zorgverzekeraars wat mij betreft alles meten, maar laat de zorgverlener zelf bepalen welke zorg hij verleent, en hoe.

De zorg is ernstig ziek. In een notendop kan gesteld worden dat met de huidige regulering zorgverzekeraars het werken voor zorgprofessionals onmogelijk maken. Dat is ook precies wat de verzekeraars willen. Reductie van het aantal zorgverleners, het nog verder beperken van zorgbudgetten, ongeacht wat echt nodig is. Het zou ze sieren als ze dit ook gewoon zouden uitspreken.