Bezoek ons
St. Machutusweg 5, Escharen
Bel ons
0486 - 473171
Mail ons
info@praktijkbardoelvanlier.nl

Hoe werkt shockwave?
Shockwave is een behandelvorm voor (chronische) spier- en peesblessures. Via het apparaat worden schokgolven opgewekt, deze schokjes worden op het te behandelen gebied gegeven, wat een direct effect geeft. Shockwave zorgt voor verschillende fysiologische verschijnselen in het behandelde spier- en peesweefsel.Shockwave stimuleert de metabole (stofwisseling) reacties, wat de herstellende processen in het weefsel versnelt. Shockwave zorgt voor microvascularisatie (micro bloedvaatjes), hierdoor verbetert de doorbloeding, wat de afvoer van afvalstoffen en aanvoer van herstelstoffen naar het getroffen weefselgebied verbetert.De schokgolven veranderen de compactheid van kalkdepots in het weefsel. De kalkdeeltjes worden vergruisd en makkelijker door het omringende weefsel ‘’opgeruimd’’. Ook zorgen de schokgolven voor een lokaal verdovend effect door overstimulatie van de zenuwvezels in het behandelde gebied.

Hebt u last van één van de onderstaande klachten? Dan is shockwave voor u een goede keuze!

 

  • Hielspoor
  • Achillespeesblessures
  • Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting op de pezen
  • Tenniselleboog
  • Golferselleboog
  • Kniepeesklachten

Zonder begeleidende adviezen en correctie van bewegings- en houdingsgedrag, bestaat de kans op een recidief, oftewel het terugkeren van de klachten na herstel. Vandaar dat shockwave in combinatie met fysiotherapie een uiterst doeltreffende manier van behandelen is. Het aantal behandelingen ligt dan ook lager dan bij de reguliere fysiotherapie.

Hielspoor

U hebt last van hielspoor of fascitis plantaris. Het is een vervelende zeurende en soms stekende pijn onder de hak. De klachten kunnen zijn: startpijn, ochtendpijn, pijn na langere tijd lopen of staan. Pijn tijdens het autorijden. Het is een niet zichtbare aandoening, die door uw omgeving meestal niet begrepen wordt. De klacht veroorzaakt een niet te onderschatten inbreuk op alle belaste activiteiten in het dagelijks leven en daarmee op uw sociale leven. En dat begint direct bij het opstaan ’s morgens uit bed. Tot voor kort was er geen standaard effectieve therapie om van uw klachten af te komen. Nu is er shockwave. Shockwave is een drukgolf geluid therapie met een enorme energie impact. Alleen het te behandelen geïrriteerde weefsel wordt geprikkeld en/of vergruisd. Al het tussenliggende gezonde weefsel wordt ongemoeid gelaten bij zorgvuldig handelen van de shockwave therapeut. De shockwave behandeling duurt relatief kort vanwege de enorme energie-impact. Meestal is de dosis afgestemd op uw gevoelswaarde. Soms om de reactie te verbeteren gaan we iets over de pijngrens. Met shockwave wordt een therapeutische herstel schade aangericht op de gevoelige plek. Dit kan afhankelijk van uw gevoeligheid, pijn en zwelling ter plekke veroorzaken. De optelsom van effecten geeft het therapeutisch resultaat. Bij hielspoor moet u elke week een keer behandeld worden. De volgende behandeling is na minimaal 5 dagen = de hersteltijd. Oefentherapie en dagelijks een paar keer langdurig stretchen van uw kuitspieren (minimaal twee tot drie minuten) en massage begeleiden het herstel. Tenslotte: wees geduldig. De eerste behandelingen geven soms helemaal geen verlichting en in een enkel geval zelfs vermeerdering van de klachten. 80 % van onze patiënten genezen na kortere of langere tijd.

Achillespeesblessures

Langer dan zes weken bestaand. Vooral voorkomend in de atletiek, voetbal, sprongsport, tennis en duurloop. U heeft chronische klachten aan de achillespees (-pezen). Meestal bestaan deze klachten langer dan twee maanden. Vooral tijdens, maar vaak ook na het belasten, voelt u de pijn. Denk aan lopen, hardlopen, traplopen en tijdens sporten. Stijfheid en pijn aan de achillespees kunnen ’s morgens al aanwezig zijn bij het opstaan. Intensieve loop- en springsporten doet u al niet meer. Teveel pijn. Zwelling rondom de achillespees is een veel voorkomend begeleidend verschijnsel. Normaal is de pees al slecht doorbloed, maar na uw dertigste levensjaar neemt dit nog verder af. Herstel kan dus maar matig plaatsvinden. Een achillespeesblessure kent vele oorzaken. Eén ding is zeker: uw klacht is geleidelijk ontstaan en zal, zelfs met onze hulp, geleidelijk aan weer verdwijnen. Eén van de oorzaken kan een kalkophoping bij de hak zijn. Dit kunnen we d.m.v. echografie snel waarnemen. Shockwave kan deze verharding verzachten of laten verdwijnen. Bij de pees zelf wordt aan de slechte doorbloeding een stevige positieve impuls gegeven. Shockwave is een drukgolf geluid impuls. De behandeling kan een beetje gevoelig zijn. Maar duurt i.v.m. de hevige energie impact kort, ongeveer 7 minuten. We veroorzaken een therapeutische herstelschade. Dit kan gepaard gaan met pijn en zwelling. De eerste twee dagen worden intensieve activiteiten afgeraden. Na de intake, het eerste contact, beoordelen wij of het zinvol is met shockwave te behandelen.

Na maximaal 8 behandelingen stoppen wij tijdelijk de behandeling met shockwave. Inmiddels zijn we parallel al aan de oefentherapie begonnen om uw achillespees te trainen. Oefendiscipline is een voorwaarde voor herstel!! In een later stadium kunnen wij de shockwave weer oppakken. De zogenaamde “intervaltherapie “. Het weefsel krijgt de kans om maximaal te herstellen. Een oefenschema wordt door ons opgesteld.

Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting op de pezen

U hebt last van een chronisch schouderprobleem. Meestal zijn de symptomen pijn en bewegingsbeperking van de schouder. Nachtelijke pijnen zijn niet uitgesloten. Voordat u zich bij ons hebt aangemeld heeft u wellicht al een lang traject afgelegd van injecties, fysiotherapie, manuele therapie, acupunctuur en wellicht heeft u ook al contact met de orthopedisch chirurg en staat u een operatie te wachten. Dat kan altijd nog, als shockwave geen uitkomst biedt.

Let op: binnen zes weken na een cortison injectie mag shockwave i.v.m. de sterke intensiteit niet toegepast worden! Ook moet u bijtijds melden of u antistolling medicatie gebruikt. Na de eerste intake met echodiagnose gaan wij beoordelen of shockwave bij u zinvol is. Met ons echoapparaat kunnen we zien of u werkelijk een slijmbeursontsteking, inklemming, peesontsteking of kalk in de schouder heeft. Shockwave is een drukgolftherapie met een enorme impact aan energie. Alleen het te behandelen weefsel wordt therapeutisch geprikkeld en/of vergruisd. Gezond weefsel wordt gepasseerd. De intense geluidsprikkel geeft ter plekke een therapeutische herstelschade, die gepaard kan gaan met pijn en zwelling. U mag de eerste twee dagen geen zware activiteiten uitvoeren. De schouder kan de eerste twee dagen iets gevoeliger zijn. Niets om u ongerust over te maken. Na maximaal acht behandelingen stoppen we de shockwave behandeling. Daarnaast krijgt u oefeningen mee voor thuis, toegespitst op het klachtenpatroon.

Golferselleboog

Idem als de tenniselleboog maar dan net andersom aan het binnenzijde van de elleboog. Voor de tennissers: “forehand doet pijn, backhand is fijn”.

Tenniselleboog

Overbelasting van de spieren aan de buitenbovenkant van de onderarm met snijdende drukpijn of aanhoudende “kiespijn” aan de buitenzijde van de elleboog. Alle bovenhandse handelingen zijn pijnlijk, maar de onderhandse niet. Veelal ook de draaibewegingen denk bv. aan het werken met een schroevendraaier. Voor de tennissers: “backhand doet pijn, forehand is fijn”.

Verkalkte slijmbeurs

Bij ons in de fysiotherapie praktijk aantoonbaar te maken middels echografie of in het ziekenhuis of particuliere diagnostiekcentra middels MRI of röntgendiagnostiek.

Kniepeesklachten

Met pijn tijdens of na het sporten juist onder de knieschijf. De kans op snel herstel bij toepassing van shockwave bij bovengenoemde klachten is al meerdere malen aangetoond.

Algemeen: zonder begeleidende adviezen en bewegings- en houdingsgedrag correctie, middels fysiotherapie, heeft u de kans op een recidief, oftewel het terugkeren van de klachten na herstel. Vandaar dat de behandeling fysiotherapie en shockwave therapie een uiterst doeltreffende manier is. Uiteraard ligt het aantal behandelingen lager dan bij de traditionele fysiotherapie.

Hoe ziet een shockwave behandeling er uit?

Allereerst wordt op basis van een gesprek en een lichamelijk onderzoek het pijngebied door de behandelaar gelokaliseerd. In een groot aantal gevallen wordt aanvullend onderzoek gedaan door middel van echografie.

Nadat de diagnose is gesteld en gebleken is dat shockwavetherapie geïndiceerd is, wordt het behandelgebied blootgesteld aan korte shockwave impulsen.

Het volgende filmpje toont een behandeling voor hielpijn of hielspoor, gecombineerd met fysiotherapie.

 

Eerst wordt er gel op het behandelgebied aangebracht. Daarna wordt het shockwave behandelpistool op de huid geplaatst en worden de shockwaves toegediend door middel van kleine ronddraaiende bewegingen.

De behandeling duurt zo’n 5-10 minuten per sessie.